در حال حاضر نیرو اداری با شرایط زیر استخدام می گردد
مسلط به نرم افزارهای Office* امور روزانه اداری* مسلط به امور اداری و بایگانی* متکی به اخلاق حرفه‌ای* مسئولیت پذیری ، تعهد کاری، برنامه ریزی* تمرکز و انضباط ذهنی* همراهی در کارهای گروهی* اجرای چند کار همزمان* علاقه مند به یادگیری* حداقل 2 سال سابقه کار مفید*

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

لطفا سن خود را وارد نمایید

لطفا نام خود را بصورت صحیح وارد نمایید

لطفا فامیلی خود را بصورت صحیح وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید

Invalid Input

ارسال فایل رزومه با حداکثر 1 مگابایت

Invalid Input

کد تایید تغییر لطفا کد تایید را بصورت صحیح وارد نمایید

لطفا یکی از موضوعات را انتخاب نمایید