مجوز های فعالیت

شرکت دقیق آمار نقش جهان  توسط گروهی مرکب از جوانان و افراد با تجربه دفتر آمار  استانداری استان اصفهان در سال 1388 تاسیس گردید این شرکت با احراز رتبه بندی از مرکز آمار ایران موفق به اخذ تمامی تخصص های 1) اقتصادی، اجتماعی خانوار 2)صنعت،  معدن و زیربنایی 3) خدمات 4) کشاورزی گردید و رسما کار خود را با انجام دوطرح بسیار مهم و بزرگ آمارگیری از کارگاه های صنعتی و معادن در حال بهره برداری استان اصفهان آغاز نمود. اعضا و موسسان این مجموعه سال ها با دفتر آمار استانداری در زمینه ی اجرای مطلوب تمامی طرح های آماری همکاری داشته و هدف نهایی آنها انجام بهینه و دقیق پروژه های آماری در جهت برنامه ریزی بهتر و پیشرفت روز افزون میهن عزیزمان می باشد .

گواهی صلاحیت خدمات GIS


GIS certificate

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره آماری


amar certificate

 

گواهی صلاحیت خدمات عمومی


khadamat certificate

گواهی عضویت در انجمن مشاوران


moshaveran certificate